„Mój magiczny kot”-konkurs plastyczno-techniczny dla dzieci

17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z tej okazji Przedszkole nr 39 serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału w konkursie pt.”Mój magiczny kot”

Koordynatorki:Beata Mielnik, Joanna Mrozewska-nauczycielki grupy JEŻYKI

Cele konkursu:

-kształtowanie i rozwijanie inwestycji twórczej dziecka

-zachęcenie do stosowania różnorodnych technik plastycznych

-rozwijanie sprawności manualnej

-wykazanie się kreatywnością i zmysłem estetycznym

Regulamin konkursu.

1.Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 39

2.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej przedstawiającej naszych pupilów-kota,kotki

3.Technika prac-dowolna

4.Dzieci wykonują swoją pracę samodzielnie w domu lub przedszkolu.

5.Konkurs trwa od 02.02.2024r.do 19.02.2024r.

6.Prace konkursowe należy dostarczyć koordynatorowi konkursu do 19.02 2024r.

7.Prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

8.Prace konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.

9.Komisja oceniając pracę weźmie pod uwagę następujące kryteria:

-zgodność tematyki wykonanych prac

-samodzielność wykonania pracy

-pomysłowość i estetykę pracy

10.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 22.02.2024r,opublikowane zostaną również na stronie internetowej przedszkola

11.Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy

12.Wszystkie dostarczone pracę będą wyeksponowane

w galerii prac w Przedszkolu nr 39