Drodzy Rodzice!

Prosimy :

  • nie przyprowadzać chorych dzieci do przedszkola,
  • informować o chorobach zakaźnych,
  • o zaświadczenie lekarskie po 2 tygodniowej nieobecności, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

NASZYM WSPÓLNYM ZADANIEM JEST DBAĆ O ZDROWIE WSZYSTKICH DZIECI I ZMNIEJSZAĆ RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHORÓB W PRZEDSZKOLU.....dlatego dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

Przypominamy ,że po przebytej chorobie dziecka rodzice zobowiązani są dostarczyć nauczycielom grupy zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa dziecka w życiu przedszkolnym.