Dyrektor:

mgr Bożena Cymerys

Grupa I Jeżyki

nauczyciel mgr Bożena C.       sekretariat@p39.edu.gdansk.pl

nauczyciel mgr Sylwia B.        s.bucka@p39.edu.gdansk.pl

pomoc nauczyciela Iwona Cz.

Grupa II Wiewiórki

nauczyciel Marzena K.             m.kurzynka@p39.edu.gdansk.pl

nauczyciel Klaudia K.               k.kurpiel@p39.edu.gdansk.pl  

Grupa III Dzięcioły

nauczyciel mgr Beata M.          b.mielnik@p39.edu.gdansk.pl

nauczyciel mgr Marlena P.        m.pogorzalska@p39.edu.gdansk.pl

Grupa IV Sowy

nauczyciel mgr Wanda W.         w.wlodarczyk@p39.edu.gdansk.pl

nauczyciel Aldona Z.                a.zbyra@p39.edu.gdansk.pl