LOGOPEDIA

"Rozumieć i umieć mówić"

Małe dziecko, które próbuje się skomunikować z otoczeniem używa zarówno języka, jak i gestów. Ważne jest, aby wypowiadane słowa były nie tylko zrozumiałe dla mamy, ale i całego otoczenia. Początkowo nauka mówienia odbywa się poprzez zabawę, naśladowanie mamy, w jej trakcie. Później dziecko, które dobrze rozumie, zaczyna samo tworzyć słowa i zdania. Jeśli na tym etapie występują jakieś trudności należy przyjrzeć się budowie narządów artykulacyjnych (głównie języka), ale i sprawdzić słuch dziecka. Nierozćwiczony język, ociężały i szeroki, nie jest na tyle sprawny aby wypowiedzieć głoski dentalizowane (l,t,d,n), czy trudniejsze szumiące (sz, rz, cz, dż). Język między zębami świadczy z kolei o wadzie wymowy, tzw. seplenieniu międzyzębowym. Jeśli mowa czy rozumienie słów dziecka budzi niepokój rodziców, warto udać się na konsultację logopedyczną.
Jeśli dziecko już uczestniczy w terapii, należy codziennie utrwalać nowe nawyki artykulacyjne i ćwiczyć prawidłową wymowę. Nie powinno się zdrabniać słów, natomiast trudniejsze wyrazy należy wypowiadać do dziecka wolniej, dzieląc je na sylaby.

Powodzenia!
Aleksandra Klimkiewicz- Gruszczyńska

E-mail: ola_kli@wp.pl

RYTMIKA

Na zajęciach z rytmiki dzieci rozwijają swoją wrażliwość muzyczną, poczucie rytmu oraz zapoznają się z muzyką poważną poprzez zabawę.Kształtują się takie umiejętności jak śpiewanie, taniec, koordynacja ruchowa.

Dzieci w miłej atmosferze, przy akompaniamencie muzyki realizują zadania zawarte w podstawie programowej. Rytmika jest zajęciem o szerokim spektrum zagadnień i ma kluczowy wpływ na rozwój dziecka.

Beata Makowska

GIMNASTYKA KOREKCYJNA


Gimnastyka korekcyjna jest formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom leczniczym. Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, w którym oprócz wzmocnienia osłabionego układu mięśniowego, musimy doprowadzić do zmiany przyzwyczajeń nieprawidłowego utrzymywania postawy ciała na prawidłowy. Proces ten trwa zwykle kilka miesięcy ,a nawet lat. Na podstawie wieloletniej współpracy z trójmiejskimi przedszkolami ,w których od blisko 15 lat prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej ,został wypracowany własny styl i autorski program korekcji wad postawy i stymulacji rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym. Całoroczny plan gimnastyki korekcyjnej dostosowany jest do programu zajęć przedszkolnych i uzupełnia inne prowadzone zajęcia ruchowe np. rytmika, zajęcia taneczne. We wrześniu przeprowadzane są specjalistyczne badania lekarskie, których celem jest wykrycie wad postawy i ustalenie wskazań do udziału dziecka w zajęciach korekcyjnych.

Do najczęściej występujących wad postawy należą :

 • asymetrie w obrębie barków i łopatek,
 • plecy okrągłe, plecy wklęsłe
 • koślawość, szpotawość kolan
 • płaskostopie , stopy płasko koślawe.

Okres przedszkolny to czas szybkiego rozwoju psychoruchowego dziecka, nabierania sprawności ruchowej, kształtowania się koordynacji i ogólnej sprawności fizycznej. Każdy rok życia przynosi zmiany i wiąże się z odmiennymi potrzebami,dlatego dzieci uczestniczą w zajęciach korekcyjnych w swoich grupach wiekowych. W ramach prowadzonej gimnastyki korekcyjnej wykonywane są ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia specjalistyczne ,ćwiczenia wyrabiające nawyk przybierania prawidłowej postawy ,ćwiczenia elongacyjne oraz gry i zabawy ruchowe.

J.ANGIELSKI

Wiek przedszkolny jest okresem, kiedy dziecko najszybciej przyswaja wiedzę. Ważne jest więc, aby od najmłodszych lat miało możliwość zapoznania się z językiem obcym. Jako doświadczony nauczyciel proponuję Państwu zajęcia dla Przedszkolaków, które przygotują Państwa Pociechy do późniejszej nauki w szkole.

Zajęcia swoje opieram głównie na zabawie oraz konwersacji. Ważne jest bowiem, aby dziecko uczyło się języka obcego w sposób „nieświadomy”. Na poziomie przedszkolnym nauka ma być dla dziecka czystą przyjemnością, a nie koniecznością.

Podczas zajęć wykorzystuję następujące metody i techniki pracy:

METODY:

 • metoda reagowania całym ciałem (TPR) – nauka polega na wykonywaniu poleceń, instrukcji nauczyciela, które początkowo wykonywane są przez samego nauczyciela
 • metoda naturalnazajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, a nauczyciel posługuje się językiem prostym i naturalnym, używając przy tym wielu gestów i powtarzając swoją wypowiedź na różne sposoby
 • metoda audiolingwalna – polegająca na wielokrotnym powtarzaniu zwrotów oraz nowo poznanych słówek indywidualnie bądź chóralnie
 • metoda audiowizualna – polegająca na łączeniu obrazu z dźwiękiem

TECHNIKI:

 • piosenki i wierszyki
 • historyjki
 • używanie pacynek
 • używanie kart obrazkowych „Flashcards”
 • różnorodne gry i zabawy ruchowe
 • zabawy plastyczne
 • techniki multimedialne

JUDO

CIEKAWY ŚWIAT FIZYKI

SZACHY