Przedszkolak w świecie technologii cyfrowych

    Technologie cyfrowe stały się nieodłącznym elementem w każdej dziedzinie naszego życia i nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez telefonu, laptopa czy tabletu.

   Technologie cyfrowe coraz mocniej wpisują się w rzeczywistość edukacyjną a co za tym idzie, duży i istotny wpływ na dziecko ma kontakt z technologiami cyfrowymi. Trudno spotkać przedszkolaka, który nie miałby do czynienia z telewizorem, smartfonem, czy komputerem. Dlatego też należy zastanowić się, jak w efektywny sposób zaplanować i zorganizować atrakcyjne spotkanie przedszkolaka z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi

     Wiek przedszkolny jest to okres w rozwoju dziecka, kiedy rozwijają się i kształtują jego możliwości intelektualne oraz większość uzdolnień i predyspozycji. Dlatego jednym z istotniejszych zadań edukacji przedszkolnej jest to, aby stopniowo i w jak najłagodniejszy sposób wprowadzać przedszkolaka w świat nauki oraz otaczającego go świata. Podstawowym warunkiem oraz zadaniem dla małego człowieka rozpoczynającego edukacyjną przygodę z nowoczesnymi technologiami jest zapoznanie się nauką obsługi narzędzi TIK. Należy jednak pamiętać o tym, że większość dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną ma już za sobą doświadczenie związane z obsługą telewizora, laptopa, smartfona, czy tabletu.

Technologie cyfrowe stały się dla dzieci źródłem zabawy, wiedzy, nowych doświadczeń i rozwoju zainteresowań. Dzięki odpowiedniemu doborowi atrakcyjnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej wspierany jest rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych, kształtowana umiejętność planowania, rozwijane jest logiczne myślenie oraz pamięć i koncentracja. Przedszkolaki bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, gdy towarzyszą mu nowoczesne technologie cyfrowe, pozyskując o wiele więcej nowych informacji o otaczającym go świecie.

 Dzieci z trudnościami związanymi z rozwojem intelektualnym, społecznym, czy emocjonalnym mogą zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu , gdyż kompensowane są występujące deficyty oraz wzmacniane mocne strony małego dziecka.

Ważne jest jednak to, aby:

● stworzyć warunki do osiągnięcia umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią,

● wspomóc dzieci w rozpoznawaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań,

● stopniować trudności zadań i ćwiczeń z pomocą nowoczesnych technologii cyfrowych,

● dostosowywać narzędzia TIK do wieku i możliwości rozwojowych młodego człowieka,

● w bezpieczny i świadomy sposób wprowadzać dziecko w świat nowoczesnych technologii,

● uświadomić dzieciom zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z narzędzi technologii cyfrowych, w tym Internetu.

Dziecko jest ciekawe świata, pragnie doświadczać, eksperymentować, aktywnie działać. Właściwe wprowadzenie małego dziecka w świat technologii cyfrowych pozwala mu stać się kreatywnym twórcą, badaczem, konstruktorem, poszukującym najlepszych rozwiązań podczas wykonywanego zadania. Przedszkolak aktywnie bierze udział w działaniach, angażuje wszystkie zmysły przez co szybciej zapamiętuje informacje, a co za tym idzie jego nauka jest o wiele efektywniejsza od tradycyjnej