ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC W POSZCZEGÓLNYCH

JEŻYKI

 

 1. „ W MARCU JAK W GARNCU „ - zachęcanie do obserwacji zmian w przyrodzie , charakterystycznych dla przedwiośnia : deszcz , dłuższe dni ,słońce swieci coraz dłużej - zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny : pierwsze wiosenne kwiaty-  krokusy , przebiśniegi  - zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy
 1. Budowanie pozytywnych relacji miedzy dziećmi 

       - rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych przedstawionych na 

          ilustracjach .

 1. Kształtowanie i utrwalanie umiejętności przeliczania w zakresie liczby 4

       - utrwalanie znajomosci kształtów i nazw figur geometrycznych : 

          rozwijanie wyobraźni

 1. Rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności rytmicznego poruszania sie

        - odróżnianie dźwięków - wysokich i niskich

        - poznanie nowych piosenek o tematyce wiosennej

        - rozróżnianie dźwięków przyjemnych od nieprzyjemnych

 1. Dbamy o zdrowie i urodę :

        - kształtowanie nawyku dbania o higienę osobista

        - czystość w najbliższym otoczeniu 

        - podkreślenie roli właściwego odżywiania sie’

 1. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez :

        - rysowanie,kolorowanie,wycinanie,malowanie,lepienie

 1. Rozbudzanie wyobraźni dzieci poprzez czytanie książek,opowiadan,wierszy.
 2. Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

 

 

WIEWIÓRKI

 

 

 1. Obserwacja marcowej pogody – założenie kalendarza pogody, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, szukanie oznak wiosny.

 

 1. Tu pracuje moja mama – zapoznanie z zawodami wykonywanymi przez kobiety.

 

 

 1. Zakładanie zielonego ogródka w sali – obserwacja wzrostu roślin. Co jest potrzebne roślinom do ich wzrostu? Uświadomienie potrzeby.

 

 1. Nadeszła wiosna – powitanie kalendarzowej wiosny, topienie Marzanny. Przedłużanie pobytu dzieci na powietrzu.

 

DZIĘCIOŁY

 1. „Mali odkrywcy”
 • Lubimy patrzeć w niebo.
 • Co służy do obserwacji nieba?
 • Co robi astronom?
 • Kosmiczne odkrycia.
 • Budujemy rakietę.
 1. „Tajemnice świata”
 • Wynalazki
 • Żarówka
 • Komputer
 • Telefon
 • Mały wynalazca.

III. „Nadchodzi wiosna”

 • Słońce mocniej grzeje.
 • Pierwsze rośliny.
 • Powroty ptaków.
 • Wiosenne porządki.
 • Marcowe przysłowia.
 1. „Wiosna tuż -tuż”
 • Praca rolnika
 • Co się dzieje w kurniku?
 • Co się dzieje w zagrodzie?
 • Co się dzieje na polu?
 • Rolnik- producent żywności
 1. „Wielkanoc”
 • Pisanki, kraszanki
 • W kuchni pachnie Wielkanocą.
 • Wielkanocny koszyczek.
 • Na wielkanocnym stole.
 • Śmigus- dyngus

 

 

SOWY

 

 1. Mój kraj: - Interesowanie się historią swojego miasta (wsi). Słuchanie legend i opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami. - Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska, stolica Polski to Warszawa. - Zapoznanie z symbolami narodowymi i herbem Warszawy. 

 

 1. Dbamy o środowiska: - Uświadomienie niebezpieczeństw grożących środowisku naturalnemu ze strony człowieka. - Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka. 

 

 1. Witaminy: - Określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla wczesnej wiosny – dostrzeganie, że temperatura zmienia się w zależności od pory roku. - Rozumienie znaczenia różnych składników potraw dla zdrowia oraz potrzeby ograniczania spożycia niektórych produktów. - Wyjaśnienie znaczenia badań profilaktycznych – stomatologicznych.

 

 1. Na tropach wiosny: - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku, - tworzenie okazji do porządkowania i klasyfikowania rzeczywistości,  wiosenne prace w ogrodzie i w sadzie.

 

 

GRUPACH.